English
VietNam
Cầu dao đế sứ Archives - SOPOKA

Cầu dao 15A-2P

Cầu dao đế sứ

Xem tất cả 12 kết quả

 • Cầu dao 15A-2P

  • Mã hàng: D1 (loại cực đúc)
  • Mã hàng: D2 (loại cực kẹp)
  Thông số kỹ thuật cơ bản:
  • 2P – 15A – 250V
  • Đế sứ cách điện
  • Tay đẩy sứ cách điện
  • Tay dao: vật liệu đồng 99,99%
  • Cụm má tiếp xúc đồng hợp kim L62
  • Có cơ cấu lò xo tăng lực kẹp chặt lưỡi dao
  • Sản xuất theo TCVN 6480-1: 1999
  Quy cách đóng gói
  • Thùng 20 chiếc/4,5 kg
  Bảo hành:
  • Bảo hành 2 năm, đổi sản phẩm mới tại cửa hàng bán lẻ.
  Quick View
 • Cầu dao 20A-2P

  • Mã hàng: D3 (loại cực đúc)
  • Mã hàng: D4 (loại cực kẹp)
  Thông số kỹ thuật cơ bản:
  • 2P – 20A – 250V
  • Đế sứ cách điện
  • Tay đẩy sứ cách điện
  • Tay dao: vật liệu đồng 99,99%
  • Cụm má tiếp xúc đồng hợp kim L62
  • Có cơ cấu lò xo tăng lực kẹp chặt lưỡi dao
  • Sản xuất theo TCVN 6480-1: 1999
  Quy cách đóng gói
  • Thùng 20 chiếc/4,5 kg
  Bảo hành:
  • Bảo hành 2 năm, đổi sản phẩm mới tại cửa hàng bán lẻ.
  Quick View
 • Cầu dao 30A-2P

  • Mã hàng: D5 (loại cực đúc)
  • Mã hàng: D6 (loại cực kẹp)
  Thông số kỹ thuật cơ bản:
  • 2P – 30A – 250V
  • Đế sứ cách điện
  • Tay đẩy sứ cách điện
  • Tay dao: vật liệu đồng 99,99%
  • Cụm má tiếp xúc đồng hợp kim L62
  • Có cơ cấu lò xo tăng lực kẹp chặt lưỡi dao
  • Sản xuất theo TCVN 6480-1: 1999
  Quy cách đóng gói
  • Thùng 20 chiếc/4,5 kg
  Bảo hành:
  • Bảo hành 2 năm, đổi sản phẩm mới tại cửa hàng bán lẻ.
  Quick View
 • Cầu dao 30A-3P

  • Mã hàng: D9 (loại cực đúc)
  • Mã hàng: D10 (loại cực kẹp)
  Thông số kỹ thuật cơ bản:
  • 3P – 30A – 250V
  • Đế sứ cách điện
  • Tay đẩy sứ cách điện
  • Tay dao: vật liệu đồng 99,99%
  • Cụm má tiếp xúc đồng hợp kim L62
  • Có cơ cấu lò xo tăng lực kẹp chặt lưỡi dao
  • Sản xuất theo TCVN 6480-1: 1999
  Quy cách đóng gói
  • Thùng 20 chiếc/4,5 kg
  Bảo hành:
  • Bảo hành 2 năm, đổi sản phẩm mới tại cửa hàng bán lẻ.
  Quick View
 • Cầu dao 60A-2P

  • Mã hàng: D7 (loại cực đúc)
  • Mã hàng: D8 (loại cực kẹp)
  Thông số kỹ thuật cơ bản:
  • 2P – 60A – 250V
  • Đế sứ cách điện
  • Tay đẩy sứ cách điện
  • Tay dao: vật liệu đồng 99,99%
  • Cụm má tiếp xúc đồng hợp kim L62
  • Có cơ cấu lò xo tăng lực kẹp chặt lưỡi dao
  • Sản xuất theo TCVN 6480-1: 1999
  Quy cách đóng gói
  • Thùng 20 chiếc/4,5 kg
  Bảo hành:
  • Bảo hành 2 năm, đổi sản phẩm mới tại cửa hàng bán lẻ.
  Quick View
 • Cầu dao 60A-3P

  • Mã hàng: D11 (loại cực đúc)
  • Mã hàng: D12 (loại cực kẹp)
  Thông số kỹ thuật cơ bản:
  • 3P – 60A – 250V
  • Đế sứ cách điện
  • Tay đẩy sứ cách điện
  • Tay dao: vật liệu đồng 99,99%
  • Cụm má tiếp xúc đồng hợp kim L62
  • Có cơ cấu lò xo tăng lực kẹp chặt lưỡi dao
  • Sản xuất theo TCVN 6480-1: 1999
  Quy cách đóng gói
  • Thùng 20 chiếc/4,5 kg
  Bảo hành:
  • Bảo hành 2 năm, đổi sản phẩm mới tại cửa hàng bán lẻ.
  Quick View
 • Cầu dao công nghiệp 100A-3P

  • Mã hàng: D15 (loại cực đúc)
  • Mã hàng: D16 (loại cực kẹp)
  Thông số kỹ thuật cơ bản:
  • 3P – 100A – 600V
  • Đế sứ cách điện
  • Tay đẩy sứ cách điện
  • Tay dao: vật liệu đồng 99,99%
  • Cụm má tiếp xúc đồng hợp kim L62
  • Có cơ cấu lò xo tăng lực kẹp chặt lưỡi dao
  • Sản xuất theo TCVN 6480-1: 1999
  Quy cách đóng gói
  • Thùng 4 chiếc/4,5 kg
  Bảo hành:
  • Bảo hành 2 năm, đổi sản phẩm mới tại cửa hàng bán lẻ.
  Quick View
 • Cầu dao công nghiệp 150A-3P

  • Mã hàng: D17 (loại cực đúc)
  • Mã hàng: D18 (loại cực kẹp)
  Thông số kỹ thuật cơ bản:
  • 3P – 150A – 600V
  • Đế sứ cách điện
  • Tay đẩy sứ cách điện
  • Tay dao: vật liệu đồng 99,99%
  • Cụm má tiếp xúc đồng hợp kim L62
  • Có cơ cấu lò xo tăng lực kẹp chặt lưỡi dao
  • Sản xuất theo TCVN 6480-1: 1999
  Quy cách đóng gói
  • Thùng 4 chiếc/4,5 kg
  Bảo hành:
  • Bảo hành 2 năm, đổi sản phẩm mới tại cửa hàng bán lẻ.
  Quick View
 • Cầu dao đảo chiều 30A-2P-2N

  • Mã hàng: D19 (loại cực đúc)
  • Mã hàng: D21 (loại cực kẹp)
  Thông số kỹ thuật cơ bản:
  • 2P – 30A – 600V
  • Đế sứ cách điện
  • Tay đẩy sứ cách điện
  • Tay dao: vật liệu đồng 99,99%
  • Cụm má tiếp xúc đồng hợp kim L62
  • Có cơ cấu lò xo tăng lực kẹp chặt lưỡi dao
  • Sản xuất theo TCVN 6480-1: 1999
  Quy cách đóng gói
  • Thùng 20 chiếc/4,5 kg
  Bảo hành:
  • Bảo hành 2 năm, đổi sản phẩm mới tại cửa hàng bán lẻ.
  Quick View
 • Cầu dao đảo chiều 30A-3P-2N

  • Mã hàng: D26 (loại cực đúc)
  • Mã hàng: D27 (loại cực kẹp)
  Thông số kỹ thuật cơ bản:
  • 3P – 30A – 600V
  • Đế sứ cách điện
  • Tay đẩy sứ cách điện
  • Tay dao: vật liệu đồng 99,99%
  • Cụm má tiếp xúc đồng hợp kim L62
  • Có cơ cấu lò xo tăng lực kẹp chặt lưỡi dao
  • Sản xuất theo TCVN 6480-1: 1999
  Quy cách đóng gói
  • Thùng 10 chiếc/4,5 kg
  Bảo hành:
  • Bảo hành 2 năm, đổi sản phẩm mới tại cửa hàng bán lẻ.
  Quick View
 • Cầu dao đảo chiều 60A-2P-2N

  • Mã hàng: D22 (loại cực đúc)
  • Mã hàng: D23 (loại cực kẹp)
  Thông số kỹ thuật cơ bản:
  • 2P – 60A – 600V
  • Đế sứ cách điện
  • Tay đẩy sứ cách điện
  • Tay dao: vật liệu đồng 99,99%
  • Cụm má tiếp xúc đồng hợp kim L62
  • Có cơ cấu lò xo tăng lực kẹp chặt lưỡi dao
  • Sản xuất theo TCVN 6480-1: 1999
  Quy cách đóng gói
  • Thùng 20 chiếc/4,5 kg
  Bảo hành:
  • Bảo hành 2 năm, đổi sản phẩm mới tại cửa hàng bán lẻ.
  Quick View
 • Cầu dao đảo chiều 60A-3P-2N

  • Mã hàng: D28 (loại cực đúc)
  • Mã hàng: D29 (loại cực kẹp)
  Thông số kỹ thuật cơ bản:
  • 3P – 60A – 600V
  • Đế sứ cách điện
  • Tay đẩy sứ cách điện
  • Tay dao: vật liệu đồng 99,99%
  • Cụm má tiếp xúc đồng hợp kim L62
  • Có cơ cấu lò xo tăng lực kẹp chặt lưỡi dao
  • Sản xuất theo TCVN 6480-1: 1999
  Quy cách đóng gói
  • Thùng 10 chiếc/4,5 kg
  Bảo hành:
  • Bảo hành 2 năm, đổi sản phẩm mới tại cửa hàng bán lẻ.
  Quick View
X